คำชี้แจง

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลส่งมายังส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผ่านช่องทางด้านล่างหรือตามที่อยู่บริษัทฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)


ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม

 

ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร.02-100-9191 ต่อ 5203 หรือ 5202
E-mail : hr@rvp.co.th