กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร Version 1.1
กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
กรุณาเลือกภาพประจำตัวผู้สมัครที่ต้องการอัพโหลด:

สามารถอัพได้เฉพาะไฟล์รูปภาพนาสกุล jpg, gif เท่านั้น
 
ข้อมูลผู้สมัคร
Username
Password :
Retype :
ตำแหน่งงาน :  
1.
2.  
3.  
เงินเดือนที่ต้องการ :
พร้อมเริ่มงานวันที่ :
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด :
จังหวัด 1:  
จังหวัด 2:  
จังหวัด 3:  
ประวัติส่วนตัว :
สถานะภาพ : ชื่อเล่น :
ชื่อ : นามสกุล :
เกิดวันที่ : พ.ศ.
เชื้อชาติ : ศาสนา :
บัตรประชาชน :
*เช่น 3102300359888 กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการค้นหาใบสมัครของท่าน
ที่อยู่ปัจจุบัน :
โทรศัพท์บ้าน: มือถือ :
E-mail :
ประวัติการศึกษา :
การศึกษาสูงสุด: เกรดเฉลี่ย :
สถาบัน :
คณะ : เอก/สาขา :
การศึกษา 2: เกรดเฉลี่ย :
สถาบัน :
คณะ : เอก/สาขา :
ประวัติการทำงาน 1:
ตำแหน่ง :
บริษัท :
หน้าที่ :
ประวัติการทำงาน 2:
ตำแหน่ง :
บริษัท :
หน้าที่ :
ประวัติการทำงาน 3:
ตำแหน่ง :
บริษัท :
หน้าที่ :
ความสามรถในการใช้ยานพาหนะ :

ใบอนุญาต(รถยนต์)
ยานพาหนะที่มีใช้ :
(มอเตอร์ไซด์):
ยานพาหนะที่มีใช้ :
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์:
Microsoft word :
Microsoft exel :
อื่นๆ :
CAPTCHA image