สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
IT Support 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
Internal Audit 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ภาคกรุงเทพมหานคร 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่นิติการ 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
programmer 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
System Engineer 2อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
Human Resource Development 2อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
ผู้จัดการส่วนกิจการระหว่างประเทศ 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาระบบงานดิจิทัล 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดการฐานข้อมูล 1อัตรา Update:2022-08-15 รายละเอียด