สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
Digital Marketing Officer 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
Compliance Officer 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่พัฒนาบริการและลูกค้าสัมพันธ์ 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
Data Analyst 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
Cyber Security Officer 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
Cyber Security Manager 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนวมินทร์ 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการกรุงเทพ 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
IT Auditor 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการภูมิพล 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่การเงิน 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด
System Analyst 1อัตรา Update:2024-05-23 รายละเอียด