สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บริการระบบสารสนเทศ (IT Support) 1อัตรา Update:2022-05-12 รายละเอียด
System Engineer 2อัตรา Update:2021-12-02 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการภูมิพล 1อัตรา Update:2022-04-29 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1อัตรา Update:2022-04-19 รายละเอียด