สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
programmer 1อัตรา Update:2021-03-22 รายละเอียด
ผู้จัดการส่วนการเงิน 1อัตรา Update:2021-11-25 รายละเอียด
System Engineer 2อัตรา Update:2021-12-02 รายละเอียด
พยาบาลวิชาชีพ 1อัตรา Update:2021-12-02 รายละเอียด
กรรมการผู้จัดการ Update:2021-10-29 รายละเอียด