สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2023-12-04 รายละเอียด
System Engineer 1อัตรา Update:2023-12-04 รายละเอียด
IT Audit Manager 1อัตรา Update:2023-12-04 รายละเอียด
Cyber Security Officer 1อัตรา Update:2023-12-04 รายละเอียด
Cyber Security Manager 1อัตรา Update:2023-12-04 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนวมินทร์ 1อัตรา Update:2023-12-04 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สาขาระยอง 1อัตรา Update:2023-12-04 รายละเอียด