สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และข้อมูลอุบัติเหตุ 1อัตรา Update:2022-06-27 รายละเอียด
นักศึกษาฝึกงาน ส่วนนิติการ 1อัตรา Update:2022-06-27 รายละเอียด
System Engineer 2อัตรา Update:2022-06-27 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1อัตรา Update:2022-06-27 รายละเอียด
ผู้จัดการส่วนกิจการระหว่างประเทศ 1อัตรา Update:2022-06-27 รายละเอียด