สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
Compliance Officer 1อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด
Programmer 3อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด
System Engineer 1อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด
Cyber Security 1อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการกรุงเทพ 3อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการภูมิพล 1อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่การเงิน 1อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด
System Analyst 1อัตรา Update:2024-06-25 รายละเอียด