สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
Data Analyst 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
System Engineer 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
พยาบาลวิชาชีพ 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
IT Audit Manager 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
Cyber Security Officer 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
Cyber Security Manager 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 3อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
IT Auditor 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่การเงิน 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด
System Analyst 1อัตรา Update:2024-04-18 รายละเอียด