สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2020-08-21 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลเพื่อการบริหาร(webmaster) 1อัตรา Update:2020-08-27 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(กรุงเทพ)(อัตรากำลังสำรอง) 1อัตรา Update:2020-12-24 รายละเอียด
programmer 1อัตรา Update:2020-12-24 รายละเอียด
ผู้จัดการส่วนนิติการ 1อัตรา Update:2020-11-12 รายละเอียด