สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1อัตรา Update:2021-07-14 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2021-03-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(กรุงเทพ,ปราจีนบุรี) 2อัตรา Update:2021-07-08 รายละเอียด
programmer 1อัตรา Update:2021-03-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารสำนักงาน 2อัตรา Update:2021-04-26 รายละเอียด
ผู้จัดการส่วนนิติการ 1อัตรา Update:2020-11-12 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/นักวิจัย 2อัตรา Update:2021-05-19 รายละเอียด
กรรมการผู้จัดการ Update:2021-05-17 รายละเอียด