สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด
พนักงานทำความสะอาด (สาขาตราด) 1อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด
Programmer 3อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด
System Engineer 1อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด
Cyber Security 1อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด
IT Support (ชลบุรี) 1อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการกรุงเทพ 2อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด
IT Auditor 1อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการภูมิพล 1อัตรา Update:2024-07-17 รายละเอียด