สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2024-02-29 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานเรียกร้องประกันภัย 1อัตรา Update:2024-02-29 รายละเอียด
System Engineer 1อัตรา Update:2024-02-29 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สาขาบึงกาฬ 1อัตรา Update:2024-02-27 รายละเอียด
IT Audit Manager 1อัตรา Update:2024-02-27 รายละเอียด
Cyber Security Officer 1อัตรา Update:2024-02-27 รายละเอียด
Cyber Security Manager 1อัตรา Update:2024-02-27 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 1อัตรา Update:2024-02-27 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการกรุงเทพ 1อัตรา Update:2024-02-29 รายละเอียด
IT Auditor 1อัตรา Update:2024-02-29 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่การเงิน 1อัตรา Update:2024-02-29 รายละเอียด