ตำแหน่ง : จำนวน อัตรา
รายละเอียด
สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.ภูมิพลฯ เขตสายไหม
คุณสมบัติ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินกู้ยืมพนักงาน
เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย
โบนัสประจำปี
และสวัสดิการอื่นๆ

//*** สวัสดิการนี้ไม่รวมถึงนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร.02-100-9191 ต่อ 5203 หรือ 5202
E-mail : hr@rvp.co.th

สาขาทั่วประเทศ