สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยและการตลาด(อัตราสำรอง) 1อัตรา Update:2020-08-21 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) (อัตราสำรอง) 1อัตรา Update:2020-08-21 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2020-08-21 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลเพื่อการบริหาร(webmaster) 1อัตรา Update:2020-08-27 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (อัตราสำรอง) 1อัตรา Update:2020-08-21 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(สระบุรี,นวมินทร์) 4อัตรา Update:2020-08-21 รายละเอียด
programmer 5อัตรา Update:2019-03-04 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ลงทุน(อัตราสำรอง) 2อัตรา Update:2020-08-21 รายละเอียด