สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
Programmer 3อัตรา Update:2017-08-31 รายละเอียด
ผู้จัดการส่วนการเงิน 1อัตรา Update:2017-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยและการตลาด(ทางด้านสถิติ) 1อัตรา Update:2017-10-09 รายละเอียด
เลขานุการ 1อัตรา Update:2017-05-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2อัตรา Update:2017-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลเพื่อการบริหาร(SQL server) 1อัตรา Update:2017-10-12 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา 10อัตรา Update:2017-09-07 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1อัตรา Update:2017-08-02 รายละเอียด
vgENtMqdmnLuNTpF 0อัตรา Update:2017-10-22 รายละเอียด
viSoRnmAwetdNJLsens 0อัตรา Update:2017-10-22 รายละเอียด